Nagrody Rektora dla pracowników IRiTM

22wrz, 2020

NAGRODY INDYWIDUALNE

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – nagroda I stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski – nagroda III stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek – nagroda I stopnia za całokształt działalności

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – nagroda I stopnia za działalność dydaktyczną

dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni – nagroda III stopnia za działalność organizacyjną

Serdecznie gratulujemy laureatom,

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych