Student IRiTM laureatem stypendium naukowego Ministra Edukacji i Nauki

02mar, 2021

Wśród wyróżnionych za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe znalazł się student Piotr Czekała. Laureat obronił z wyróżnieniem pracę inżynierską prowadzoną pod opieką dr hab. inż. Bartłomieja Salskiego, prof. uczelni.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021 przyznano w sumie 362 studentom. Politechnika Warszawska jest na czwartym miejscu wśród uczelni z największą liczbą stypendystów.

Serdecznie gratulujemy laureatowi i jego promotorowi,

Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Więcej informacji, w tym wytyczne oceny wniosków i listę wszystkich stypendystów można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki