Program wsparcia doktorantów Microsoft Research Ph.D.

21lip, 2020

Do 31 lipca trwa rekrutacja na doktoranta – uczestnika programu doktoranckiego Microsoft Research PhD. Poszukiwani są absolwenci studiów magisterskich z informatyki lub dziedzin pokrewnych, programiści, ludzie z doświadczeniem w obszarze uczenia maszynowego i rozpoznawania obrazów.

Doktorant będzie realizował swoją pracę w ramach projektu badawczego pt. „Low Shot Realistic Human Rendering from Partial Information” („Realistyczne renderowanie postaci ludzi na podstawie niepełnej informacji”). Więcej informacji o projekcie na naszej stronie.

Podczas doktoratu:

  • będzie pracował nad pionierską technologią z naukowcami z Politechniki Warszawskiej i Microsoft Research Cambridge,
  • odwiedzi laboratoria Microsoft Research w Cambridge,
  • będzie uczestniczył w najważniejszych konferencjach z obszarów uczenia maszynowego (machine learning) i rozpoznawania obrazów (computer vision),
  • otrzyma stypendium w wysokości ok. 3 tys. euro (ok. 12 tys. zł) miesięcznie.

Projekt jest przewidziany na trzy lata.

Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy przesłać swoje CV i list motywacyjny na adresy: tomasz.trzcinski@pw.edu.pl i marek.kowalski@microsoft.com