NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW IRiTM PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA

16paź, 2023

Nagroda indywidualna za całokształt dorobku

prof. dr hab. inż. Janusz Marzec

Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

prof. dr hab. inż. Jan Żera  

Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe

Zespół w składzie:

dr inż. Jakub Wagner

dr inż. Paweł Mazurek

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski

Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe

Zespół w składzie:

dr inż. Jacek Kryszyn

dr hab. inż., prof. uczelni Waldemar Smolik

dr inż. Damian Wanta

mgr inż. Mateusz Midura

mgr inż. Przemysław Wróblewski

Nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe

Zespół w składzie:

dr inż. Augustyn Wójcik

dr inż. Robert Łukaszewski

dr hab. inż., prof. uczelni Piotr Bilski

dr hab. inż., prof. uczelni Ryszard Kowalik

mgr inż. Bartosz Połok

mgr inż. Krzysztof Dowalla

Nagroda II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

Zespół w składzie:

dr inż. Jacek Cichocki

dr inż. Jerzy Kołakowski

dr inż. Vitomir Djaja-Jośko

dr inż. Marcin Kołakowski

Nagroda I stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż., prof. uczelni Kajetana Snopek

mgr inż. Anna Czarnecka

(z zespołem)

Nagroda III stopnia za osiągnięcia organizacyjne

Zespół w składzie:

dr inż. Jakub Wagner

dr inż. Paweł Mazurek

dr hab. inż., prof. uczelni Piotr Bilski

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM