Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

14maj, 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

lub w skróconej formie:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r