Decyzja Dziekana WEiTI w sprawie oceny uczestników studiów doktoranckich

18paź, 2019

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nr 37 z dnia 7 października 2019 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów Wydziału:

http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Decyzja-Dziekana-WEiTI-nr-37-2019-z-dnia-7-pazdziernika-2019-r.