Wyróżnienie dla prof. dr hab. inż. Romana Z. Morawskiego

08paź, 2020

Z okazji siedemdziesięciolecia IEEE Instrumentation and Measurement Society prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski zastał uznany za
“Most Published Author of All Time from Poland”.

Serdecznie gratulujemy,

Dyrekcja i pracownicy IRiTM

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Roman-Z.-Morawski-IEEE-recognition-as-the-most-published-author-of-all-time-from-Poland-2021.pdf