Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

24wrz, 2020

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołało Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę na przewodniczącego jednej z komisji stałych, które realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP.

Działalność Komisji ds. Kształcenia obejmuje w szczególności przygotowywanie projektów opinii KRASP odnoszących się do projektów aktów prawnych i innych przekazanych przez urzędy centralne dokumentów, dotyczących szeroko rozumianego procesu kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego, a także w systemie oświaty.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest organem zrzeszającym i koordynującym prace polskich uczelni. Celem jest stworzenie spójnego systemu polskiego szkolnictwa wyższego. KRASP stoi na straży wartości akademickich, dba o autonomię szkolnictwa wyższego oraz wysoką jakość kształcenia i badań.