Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

11paź, 2021

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr hab. inż. Tomasz Pietrzak wygłosi referat pt. „Stabilizacja metastabilnych faz Bi2O3w matrycy amorficznej – podejście doświadczalne i numeryczne”. Seminarium odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Wśród przewodników superjonowych bardzo ważną rolę odgrywają przewodniki jonów tlenu, ze względu na ich możliwe zastosowania w ogniwach paliwowych, pompach tlenowych oraz czujnikach tlenu. Wśród nich najwyższą przewodność elektryczną wykazuje faza δ tlenku bizmutu Bi2O3. Faza ta, krystalizująca w strukturze zdefektowanego fluorytu, jest jednak stabilna w wąskim przedziale temperatury od 730 do 825°C. W celu stabilizacji struktury fluorytu poniżej 730°C, zwykle tworzy się roztwory stałe Bi2O3 z odpowiednimi tlenkami lub otrzymuje się cienkie warstwy. W ostatnim okresie odkryliśmy, że fazę delta – stabilną w temperaturze pokojowej – można otrzymać w zupełnie inny sposób, a mianowicie metodą termicznej nanokrystalizacji szkieł bizmutowych. W ramach głównej hipotezy badawczej proponujemy, że przyczyną stabilizacji jest uwięzienie nanokrystalitów fazy delta w matrycy szklistej. Podczas seminarium zostanie zaprezentowany postęp prac eksperymentalnych oraz obliczeniowych mających na celu weryfikację postawionej hipotezy badawczej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!