Nowy doktorat w IRiTM

10gru, 2021

W dniu 10 grudnia odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. V.Djaja-Jośko pt.”Nowe metody bezprzewodowej synchronizacji w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych”. Promotor: prof. dr hab. inż. J. Modelski.

Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja o wyróżnienie przedstawionej pracy.

Serdecznie gratulujemy !

Dyrekcja i pracownicy IRiTM