XX Krajowa Konferencja Elektroniki

16lut, 2021

Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 6-10 czerwca br. w Darłowie.  Patronat honorowy nad imprezą objął Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

W programie Konferencji znajdą się:

 • sesje specjalne,
 • prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców
 • oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu Profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce zamierza, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach:

 • Archives of Electrical Engineering
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
 • International Journal of Electronics and Telecommunications
 • Metrology and Measurements Systems
 • Microelectronics Reliability
 • Opto-Electronics Review
 • Przegląd Elektrotechniczny
 • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni


Konkurs Młodych Naukowców

Podczas Krajowej Konferencji Elektroniki odbędzie się również Konkurs Młodych Naukowców,
w którym członkowie Komitetu Naukowego KKE oceniają prace uczestników. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy nieposiadający stopnia doktora albo uczestnicy posiadający stopień doktora nie dłużej
niż 7 lat.

  
Rejestracja uczestników następuje poprzez stronę:  kke.umg.edu.pl.

Artykuły można przesyłać do 15 marca br. Informacja o przyjęciu artykułu zostanie opublikowana
w serwisie internetowym KKE   do 20 kwietnia br.  Zainteresowani otrzymają ją również na podany
przy rejestracji adres e-mail.

Opłata konferencyjna –  wpłata do 30 kwietnia br.,  na konto Krajowej Konferencji Elektroniki.


Więcej informacji o KKE  na stronie».