Nowe konkursy wspierające wydawanie monografii i publikowanie artykułów typu przeglądowego

09maj, 2022

Konkurs wspierający przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych

Celem konkursu jest wsparcie złożenia i opublikowania monografii w wydawnictwie z poziomu II wykazu (aktualnego na dzień składania wniosku) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „wydawnictwem z poziomu II”.

Konkurs wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Celem konkursu jest wsparcie przygotowania i opublikowania artykułu przeglądowego o dużym potencjale cytowalności w prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym.

Nabór wniosków od dnia 4 maja 2022 r.