ICA-ASA Young Scientist Conference Attendance Grant

26lis, 2019
Zarząd Międzynarodowej Komisji Akustyki (ICA) przy wsparciu  Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego  (ASA) i Niemieckiego Towarzystwa Akustycznego (DEGA) ustanowił ICAASADEGA Young Scientist Conference Attendance Grants w ramach programu  umożliwiającego młodym naukowcom uczestnictwo w międzynarodowych kongresach akustyki.
Laureatką grantu została mgr inż. Agnieszka Paula Pietrzak, doktorantka z Zakładu Elektroakustyki.