Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

27lis, 2023

W dniu 5 grudnia br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali seminaryjnej nr 427/428 IRiTM odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Jasińskiego z Zakładu Elektroakustyki pt. „Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczeń z zastosowaniem przestrzennych odpowiedzi impulsowych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Żera

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek- Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Paweł Małecki, prof. uczelni – Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Automatyka-Elektronika-Elektrotechnika-i-Technologie-Kosmiczne/mgr-inz.-Maciej-Jasinski