Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

02gru, 2022

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 grudnia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Sobolewskiego pt. “Wybrane zagadnienia integracji układów sub-terahercowych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Daniel Tomaszewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
  • dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni, Politechnika Gdańska,
  • prof. dr hab. inż. Edward Sędek, Politechnika Bydgoska.

Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika o wyróżnienie przedstawionej pracy.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM