Obrona rozprawy doktorskiej

24sty, 2022

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
zaprasza na
PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Bartosza ŻŁOBIŃSKIEGO
która odbędzie się w dniu 2 LUTEGO 2022 roku o godzinie 11:00 w formie  transmisji zdalnej na platformie MS Teams
Temat rozprawy doktorskiej:
„ Analiza generacji dźwięku w idiofonach dętych ”
Promotor : prof. dr hab. inż. Jan Żera – Politechnika Warszawska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek – Politechnika Gdańska
Link do transmisji w trybie zdalnym: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDhkYzdhZDctZjRmYi00ODMwLWIwYjctNGZhYzlkYjIzMWYx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522abec654c-6073-4114-a2a5-b0ac401702eb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cd5cdc98-a361-40ba-947d-fa68885c8fc0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

  • Dostęp do transmisji w trybie zdalnym na platformie MS Teams nie jest ograniczony. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w
    trybie zdalnym proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji dr hab. inż. Bartłomieja Salskiego
    (bartlomiej.salski@) w dniu obrony do godz. 9:30.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.