3 Forum Akademicko-Gospodarcze. Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady

23lut, 2021

Data rozpoczęcia: 24 Lutego 2021, Środa 11:00
Data zakończenia: 25 Lutego 2021, Czwartek 15:00

Miejsce: online

Tematem wiodącym konferencji będzie Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady

W planach jest sesja otwierająca i trzy główne panele dyskusyjne:

  • Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0 (24.02, 12:30-14:00)
  • Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem (25.02, 10:45-12:30)
  • Finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery (25.02, 12:45-14:15)

Konferencję otwierać będą: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Rady Uczelni PW, prof. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP oraz prof. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej.

Moderatorem sesji Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do Gospodarki 4.0 będzie prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej

Rejestracja odbywa się przez formularz

Konferencję objęli Patronatem: Minister Edukacji i Nauki, Minister Rozwoju i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Współorganizatorami konferencji są Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.