Wyniki konkursu na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki oraz stypendia doktoranckie

03lip, 2019

Informujemy, że granty dziekańskie dla młodych naukowców otrzymali:

dr inż. Grzegorz Bogdan, temat grantu:” Badania możliwości zastosowania anteny z modulacją czasową w czujnikach sieci bezprzewodowej LoRa dla Internetu Rzeczy”

dr inż. Jacek Kryszyn, temat grantu: “Badanie prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej elektrycznym tomografem pojemnościowym EVT4”

dr inż. Paweł Mazurek, temat grantu: “Wykorzystanie impulsowych czujników radarowych ultramałej mocy do estymacji trójwymiarowej trajektorii ruchu osoby”

Stypendia naukowe dla doktorantów otrzymali:

mgr inż. Marcin Kołakowski

mgr inż. Adam Pacewicz

mgr inż. Rafał Protasiuk

mgr inż. Damian Wanta

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM