Nagrody Rektora

16wrz, 2019

Nagrody dla pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych przyznane przez JM Rektora w roku 2019

Nagroda  I stopnia za całokształt dorobku
prof. dr hab inż. Józef Modelski

Nagroda II stopnia za działalność naukową
dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

Nagroda III stopnia za pracę doktorską
dr inż. Paweł Mazurek

Nagroda I stopnia za działalność naukową
Zespół w składzie:
dr hab. inż. Jerzy Krupka, prof. uczelni
dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Kopyt
mgr inż. Tomasz Karpisz
mgr inż. Adam Pacewicz
mgr inż. Marcin Rytel
inż. Jerzy Cuper

Nagroda I stopnia za działalność naukową
Zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
dr inż. Konrad Godziszewski
dr inż. Grzegorz Bogdan
dr inż Krzysztof Derzakowski
mgr inż. Przemysław Piasecki

Nagroda I stopnia za działalność organizacyjną
prof. dr hab. inż. Roman Morawski

Nagroda II stopnia za działalność organizacyjną
prof. dr hab.inż. Krzysztof Zaremba

Nagroda  III stopnia za działalność organizacyjną
prof. dr hab inż. Józef Modelski
śp. prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM