Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu DEMO-Center

01kwi, 2022

Do 29 kwietnia 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne.

Tematyka* projektów DEMO-Center powinna dotyczyć demonstratorów technologii z zakresu fotoniki i jej szeroko rozumianych zastosowań.

Regulamin, wiosek i formularze >>>

*Kolejny konkurs DEMO-Center będzie dotyczył projektów PhotonHub Europe, Digital Innovation Hub i innych o podobnym charakterze.