Zawiadomienie o zdalnych obronach rozpraw doktorskich w IRiTM

07wrz, 2020

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Przemysława Piaseckiego odbędzie się w dniu 14 września r. o godzinie 10.00.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Anteny sub-THz w technologii LTCC”
promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn 
recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza Wydział Informatyki, Elektroniki i
Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
Sposób uczestniczenia w publicznej obronie: 19%3ameeting_MjRiZGQwMmMtOTI2YS00YTY1LTgxZmYtNTY3NTVjYmY4M2Jj%40thread.v2/0?c ontext=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf- 97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22393ff735-7b26-4f34-bdcd-f7ccab968b42%22%7d

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Dawida Łukasza Kuchty
odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 14.00
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O”
promotor: dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni
recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Kawalec, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Radioelektroniki
dr hab. inż. Daniel Tomaszewski, SBŁ – Instytut Technologii Elektronowej

Treść rozprawy jest dostępna na stronie internetowej WEiTI: http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogramobron- doktorskich-streszczenia-i-recenzje

Sposób uczestniczenia w publicznej obronie:
Pracownicy, doktoranci i studenci PW mogą wziąć udział w obronie na platformie Microsoft Teams
podając kod dostępu: wsvyp1b
Osoby spoza Politechniki Warszawskiej mogą uczestniczyć w obronie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci do Sekretarz komisji doktorskiej wysyłając wiadomość na adres: kajetana.snopek@pw.edu.pl (dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek, prof. uczelni), która prześle zaproszenie wraz z linkiem do kanału MS Teams.