Druga edycja programu Best Paper

04mar, 2021

Do końca maja trwa nabór zgłoszeń w konkursie na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w 2020 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program jest finansowany ze środków projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. 

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz złożenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu.

Regulamin, formularz i inne szczegóły są dostępne na stronie badawcza.pw.edu.pl