Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej “Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”

24maj, 2021

Konferencja odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów (wniosków) na potrzeby ewaluacji oraz sposobów dokumentowania dorobku naukowego i wpływu społecznego zrealizowanych badań. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji pod adresem: http://fundacja-edukacja.org.pl/artykul/443.html

Konferencja adresowana jest do naukowców i menedżerów nauki, którzy w swoich jednostkach akademickich będą odpowiadać za ewaluację dyscyplin naukowych, w tym przygotowanie wniosków, które następnie oceniane będą przez Komisję Ewaluacji Nauki.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – KLIKNIJ I POBIERZ