Innowator Mazowsza

23lip, 2019

Trwa nabór wniosków w konkursie “Innowator Mazowsza”

Wnioski można składać do do 19.08.2019 r. W listopadzie 2019 roku na oficjalnej gali zostaną wyłonione i nagrodzone zwycięskie opracowywania oraz wdrożenia innowacji zaprezentowane przez naukowców i firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula nagród to 113 tys. zł.

Regulamin konkursu:  http://bit.ly/regulamin-konkursu-xi-edycja

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PW:  https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-Innowator-Mazowsza