Konkurs BioTechMed_LAB-1

18paź, 2021

Do 12 listopada trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB BIB.

Istotnym założeniem konkursu jest deklaracja zapewnienia dostępu do powstałej infrastruktury dla zespołów badawczych z Politechniki Warszawskiej, a także spoza Politechniki Warszawskiej. Możliwe jest również utworzenie laboratorium w formule “Core facility”.

Regulamin konkursu i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY (kliknij)