Artykuł w prestiżowym czasopiśmie naukowym “Nature”

22kwi, 2020

Międzynarodowy zespół badaczy w ramach esperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr inż. R. Kurjata, dr inż. A. Rychter, mgr inż. M. Ziembicki.

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem internetowym: http://www.elka.pw.edu.pl/Dzialalnosc-naukowa/Artykul-w-czasopismie-Nature-wazny-krok-w-badaniach-roznicy-miedzy-materia-i-antymateria-we-wszechswiecie