Nowa książka prof. Kajetany Snopek

13cze, 2024

Książka autorstwa Kajetany Marty Snopek, napisana w języku angielskim i wydana przez Springer w czerwcu b.r., stanowi bogate i wyczerpujące kompendium wiedzy z teorii sygnałów i systemów. Dedykowana głównie studentom 1. stopnia krajowych i zagranicznych uczelni technicznych, może być również wykorzystywana przez studentów 2. stopnia oraz nauczycieli akademickich. Jest bogato ilustrowana przykładami obliczeniowymi, wykresami i schematami.  Jej głównymi zaletami jest logika prezentowanych treści, przejrzystość wywodów  i estetyczna forma.