I edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

10mar, 2022

Do 28 marca 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który wspiera rozwój nowoczesnych metod kształcenia.

Celem konkursu jest finansowe wsparcie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

Szczegółowe informacje: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/I-edycja-konkursu-na-finansowanie-udzialu-nauczycieli-akademickich-w-zagranicznych-uslugach-edukacyjnych-podnoszacych-kompetencje-dydaktyczne