Szkolenie „Ochrona praw własności intelektualnej”.

06maj, 2021

Serdecznie zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne szkolenie realizowane w formie zdalnej nt. „Ochrony praw własności intelektualnej”. Szkolenie poprowadzą eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz pracownicy Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w dwóch terminach do wyboru: 20 maja oraz 26 maja, w godzinach 10:00-15:30.

Harmonogram szkolenia

Link do zajęć, każdy uczestnik otrzyma w dniu poprzedzającym szkolenie na służbowy adres mailowy.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, terminy i wszystkie szczegóły znajdują się tutaj.

mail: komercjalizacja@pw.edu.pl, tel.: 22 234 71 59