Naukowiec z IRiTM laureatem programu LIDER XII

14paź, 2021

Dr inż. Tomasz Karpisz z Zakładu Techniki Subterahercowej otrzymał finansowanie NCBiR za projekt: „Nowy autonomiczny system pomiarowy do charakteryzacji materiałów dielektrycznych w zakresie mikrofal i fal milimetrowych”.

LIDER to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem. Wsparcie jest przyznawane projektom, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy.

W tym roku finansowanie otrzymało 56 projektów.

Pełna lista laureatów na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Serdecznie gratulujemy,

Dyrekcja i pracownicy IRiTM