MedTech-Athon – inżynierowie dla medycyny. Oferta dla doktorantów.

14mar, 2022

MedTech-Athon to organizowany w ramach ,,warsztatu badacza’’ maraton pracy nad własnymi pomysłami badawczymi zgłoszonymi przez zespoły doktorantów.

Wynikiem pracy jest wypracowanie koncepcji prototypów rozwiązań dla medycyny przez doktorantów PW.

Wydarzenie główne: 27-29 maja 2022 (ul. Poleczki 19, CEZAMAT)

Lokalizacja: 

Siedziba CEZAMAT, ul. Poleczki 19, Warszawa
(wydarzenie główne)

Siedziba CZIiTT, ul. Rektorska 4, Warszawa
(kick-off meeting)

Forma udziału: 

Stacjonarnie 

Adresaci: 

Doktoranci PW

Korzyści z udziału  

  • Granty badawcze​
  • Roczne staże badawcze na PW​
  • Udział w Programie Akcelerator PW​
  • Punkty ECTS – warsztat badacza
  • Efekty uczenia się PRK​

Platforma wiedzy i kompetencji na potrzeby MedTech-Athonu 

Platforma zostanie uruchomiona na MS Teams. Ma ona na celu zebranie zainteresowanych wzięciem udziału wtdarzeniu w formule hackathonu. Na Platformie doktoranci będą mieli możliwość zaproponowania własnego pomysłu badawczego w obszarze inżynierii biomedycznej oraz zebrania zespołu do jego realizacji. W ten sposób ukonstytuowane zespoły powinny się zgłosić do MedTech-Athonu. 

Kick-off meeting 17 marca o 17:00 w CZIiTT

Wydarzenie będzie dawało możliwość zapoznania się doktorantów z zasadami udziału  MedTech-Athonu oraz wzajemnej integracji i rozmowy na temat potencjalnych propozycji składów zespołów. 

Rejestracja zespołów 

Rejestracja zespołów będzie się odbywała na Platformie wiedzy i kompetencji 

Wybór zespołów 

Zostanie przeprowadzony przez organizatorów jeżeli będzie zgłoszonych więcej niż 15 zespołów zgłoszonych. 

Szkolenia 

Szkolenia z: Design Thinking, Business Model Canvas, Zarządzanie projektami, UX (user experience) dla uczestników poprzedzą ich udział w wydarzeniu głównym MedTech-Athonu. Szkolenia mają za zadanie przygotować członków zespołów. 

MedTech-Athon – wydarzenie główne 

Weekendowy maraton projektowy służący pracy zespołów nad propozycjami rozwiązań dla medycyny. Wydarzenie główne odbędzie się w dniach 27-29 maja w siedzibie CEZAMAT.  Regulamin wydarzenia: https://www.cezamat.eu/wp-content/uploads/2022/02/MedTech-Athon-regulamin_wersja_ostateczna.pdf