Konkurs na granty aparaturowe

17cze, 2021

Wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej – to cel nowego konkursu w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Nabór wniosków trwa do 15 września 2021 roku.

Dofinansowanie z projektu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 100 000 zł i większe niż 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie poświęconej projektowi IDUB na PW