Dofinansowanie programu aktywności publikacyjnej, ze środków Dziekana

27kwi, 2021

Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału publikacyjnego pracowników z grupy badawczo-dydaktycznej i badawczej, zatrudnionych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Dofinansowaniem mogą być objęte publikacje, w których co najmniej
jeden współautor reprezentuje dyscyplinę Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja lub Inżynieria Biomedyczna oraz deklaruje upoważnienie Politechniki Warszawskiej do wykazania dofinansowanej publikacji na potrzeby ewaluacji, o której mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

Szczegółowe zasady dofinansowania przedstawione są w załączniku do   zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WEiTI z dnia 15 lutego 2021 r.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.


Pobierz załącznik application/mswordZałącznik do zarządzenia 1_2021_Dofinansowanie aktywności publikacyjnej (msword, 37,50 kB)