Dr inż. Grzegorz Bogdan stypendystą programu START

14Maj, 2020

Informujemy, że dr inż. Grzegorz Bogdan został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj