Projekty naukowe przyjęte do realizacji w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych

26sty, 2021

Konkurs BIOTECHMED-2 Advanced Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni, tytuł projektu: “Skojarzona metoda NMR-MPS do badania nanocząstek magnetycznych w hipertermii”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni, tytuł projektu: “Elektryczna tomografia ze sprzężeniem pojemnościowym do obrazowania anatomicznego i funkcjonalnego”.

Konkurs SzIR-2 Sztuczna Inteligencja i Robotyka

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, tytuł projektu: “Detekcja i lokalizacja ruchomych źródeł dźwięku za pomocą matrycy mikrofonowej i algorytmów uczenia maszynowego oraz predykcji”.

Konkurs FOTECH-2 Technologie Foniczne

Kierownik projektu: dr hab. inż. Bartłomiej Salski, tytuł projektu: “Oddziaływanie światło-materia mikrorezonatorów dielektrycznych z fotonami mikrofalowymi w otwartym rezonatorze Fabry-Perot”.