Program Mobility PW

10wrz, 2021

Ruszył konkurs, w ramach którego doktoranci i pracownicy PW mogą się ubiegać o finansowane m.in. staży i wizyt studyjnych, wyjazdów związanych z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwa w szkołach letnich i zimowych. Wnioski można przesyłać do 20 września 2021 r.

Program Mobility PW ma pomóc w doskonaleniu kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im udziału w aktywnościach zagranicznych, a także stymulować wymianę doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Uczestnicy zostaną wyłonieni spośród osób, które złożą wnioski konkursowe w ogólnouczelnianym postępowaniu konkursowym.

Regulamin i formularz konkursowy można znaleźć na stronie badawcza.pw.edu.pl.