Granty wewnętrzne ERC IV

19maj, 2022

Nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023. Granty będę finansowane ze środków programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Miejsce/sposób składania wniosków: Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji. Decyzja nr 108/2022 Rektora PW z dnia 25.04.2022.

Wniosek  należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl oraz przekazać w formie scanu lub w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP). 

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie Centrum Obsługi Projektów.