Sztuczna inteligencja zadba o bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych – nowatorskie rozwiązania naukowców z IRiTM

13gru, 2021

Naukowcy z Zakładu Elektroakustyki, Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej oraz Zakładu Inżynierii Multimediów pracują nad narzędziem do wykrywania zachowań niepożądanych wśród osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych. Rozwiązanie ma bazować na specjalnie zaprojektowanych algorytmach automatycznej detekcji i predykcji zdarzeń.

Jedną z bolączek jednostek penitencjarnych jest skuteczny monitoring miejsc, w których przebywają osadzeni. Obecnie funkcjonariusze obserwują sytuację w określonych lokalizacjach za pośrednictwem przemysłowych kamer IP. Wyzwanie stanowi obserwowanie wielu lokalizacji jednocześnie. Odciążeniem dla funkcjonariuszy Służby Więziennej może się okazać narzędzie opracowywane przez badaczy z PW.

Obecnie są wdrożone systemy wizyjne, które jednak nie są zautomatyzowane. Funkcjonariusz sam musi zapanować nad dużą liczbą kamer i obserwować, co się dzieje w wyznaczonych punktach – wyjaśnia dr hab. inż. Piotr Bilski, kierownik projektu z ramienia PW. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie algorytmów przewidujących i wykrywających zdarzenia takie jak np. bójki, napaści na strażników, próby ucieczki – tłumaczy badacz.

Naukowcy bazują na obrazie zarejestrowanym przez kamery i wykorzystują w badaniach głębokie sieci neuronowe uczone i uruchamiane na kartach graficznych. Chociaż istnieją już systemy umożliwiające wykrywanie na filmach konkretnych osób i zachowań, to zadanie, przed którym stoją badacze z Wydziału EiTI, polega na ich zmodyfikowaniu i przystosowaniu do specyficznych warunków panujących w jednostkach penitencjarnych .

Aby zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, ale też uniknąć ryzyka niewychwycenia niebezpiecznych zachowań, musimy dysponować dostatecznie dużą liczbą przykładów poszczególnych zdarzeń o różnorodnym przebiegu. Przykładem mogą być  bójki osadzonych – filmowane z różnych pozycji, w zmiennym oświetleniu. Wystarczająca liczba danych uczących musi iść w parze z odpowiednio dopasowanymi progami detekcji – podkreśla dr hab. inż. Piotr Bilski.

Na tle innych rozwiązań tego typu projekt specjalistów z PW będzie się wyróżniał m.in. otwartą architekturą. Dzięki niej możliwa będzie modyfikacja algorytmów i analiza danych wizyjnych, dźwiękowych i termowizyjnych. System ma być też skalowalny, co oznacza możliwość swobodnego określenia liczby jednocześnie przetwarzanych obrazów.

W ramach projektu będzie również przygotowana baza konkretnych scenariuszy wraz z opisem zawierającym m.in. predyktory poszczególnych zdarzeń.

Projekt „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości” jest finansowany przez NCBR. Liderem jest Politechnika Warszawska, zaś partnerami konsorcjum są Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i firma JAS Technologie. Gestorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.