Nagrody Rektora PW

11lut, 2019

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o nagrody Rektora należy składać do sekretariatu naukowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca br.

Adresy, pod którymi można znaleźć formularze wniosków oraz wzór prezentacji i zasady przyznawania nagród (Uchwała Senatu):

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/NR-I-1.doc

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/NR-Z.doc

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/wzor_prezentacji.ppt

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwała-Senatu-352_2015_zał.Regulamin-Nagród.pdf