Wyniki III edycji konkursu Best Paper

01mar, 2023

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 30 publikacji. Program Best Paper adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Wśród nagrodzonych pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych znaleźli się: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn oraz dr inż. Konrad Godziszewski za artykuł pt. “Electrically Insulating Flexible Films with Quasi-1D van der Waals Fillers as Efficient Electromagnetic Shields in the GHz and Sub-THz Frequency Bands” zamieszczony w czasopiśmie Advanced Materials 2021 r.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i pracownicy IRiTM