Ruszył nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award

30kwi, 2019

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukiwani są kreatywne, otwarte i aktywne osoby, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale staną się także inicjatorami zmian społecznych ‒ liderami dialogu międzykulturowego.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.