Falling Walls Lab Warsaw

27cze, 2022
Międzynarodowy konkurs Falling Walls Lab! Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych oraz doktorantów i studentów PW do udziału w prestiżowym konkursie, którego celem jest promocja wyjątkowych pomysłów naukowych oraz łączenie środowiska akademickiego i przedsiębiorców.
Do konkursu Falling Walls Lab mogą zgłaszać się przedstawiciele różnych dziedzin: nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, spełniający jeden z wymogów formalnych:
● mają stopień doktora uzyskany po 1 stycznia 2017 r.,
● mają tytuł magistra uzyskany po 1 stycznia 2015 r.,
● mają tytuł licencjata uzyskany po 1 stycznia 2012 r,
● mają status studenta.
Celem konkursu jest zaprezentowanie rozwiązania, które pomoże w pokonaniu ograniczeń („murów”) w nauce, społeczeństwie, gospodarce lub branży technologicznej. Podczas finału krajowego etapu konkursu, który odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniu 15 września 2022 r., uczestnicy przedstawią swoje pomysły w języku angielskim w 3-minutowym wystąpieniu przed międzynarodowym jury.
Zwycięzca warszawskiego konkursu wygra podróż do Berlina, udział w globalnym finale Falling Walls Lab w dniu 7 listopada 2022 r. i możliwość uzyskania tytułu Breakthrough Winner of the Year w kategorii Emerging Talent konkursu oraz udział w prestiżowej konferencji Falling Walls.
Uczestnicy, którzy zarejestrują się do konkursu do 30 czerwca 2022 r., otrzymają zaproszenie na szkolenie online z zakresu budowania wizerunku i wystąpień publicznych oraz książkę pt. „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” wydaną przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2022 r.
Politechnika Warszawska będzie gospodarzem finału Falling Walls Lab Warsaw, którego organizatorem jest firma pro science.
Więcej informacji i rejestracja: https://fallingwallslab.pl/