Oferta dla stypendysty w ramach projektu NCN CEUS-UNISONO „Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki”

13maj, 2021

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich do zgłaszania się na ogłoszenie o pracy dla stypendysty na naszym wydziale:

Nazwa stanowiska: Stypendysta w ramach projektu NCN CEUS-UNISONO „Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki”

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.

Czas trwania: 36 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy:   01.05.2021

Kwota stypendium: 5000 zł/ miesiąc

Zadania badawcze:

  1. Pomiary optyczne cienkich warstw i struktur cienkowarstwowych (elipsometria spektroskopowa, profilometria, analizy spektroskopowe);
  2. Pomiary czujników i bioczujników optycznych, w tym opartych na rozwiązaniach światłowodowych. Analiza optycznych danych pomiarowych i wyznaczanie parametrów sensorycznych;
  3. Osadzanie warstw z wykorzystaniem metod PVC/CVD.

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Zainteresowania badawcze i doświadczenie zgodne z przewidzianymi zadaniami;
  2. Uzyskany co najmniej tytuł inżyniera w zakresie elektroniki, fizyki, chemii fizycznej, mechatroniki lub pokrewnych;
  3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej;
  4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 29.04.2021 do godz. 16:00

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres katarzyna.kubicka@pw.edu.pl następujące dokumenty:

  1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.);
  2. Potwierdzenie ukończenia studiów co najmniej I-go stopnia (dyplom).

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.