Konkurs Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską

04lut, 2021

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza do udziału w 18 edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 19 lutego 2021r.

   
W dziewiętnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi:

 • I miejsce – 10 000 PLN
 • II miejsce – 8 000 PLN
 • III miejsce – 5 000 PLN

  
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres biura Fundacji do 8 marca 2021 r.

   
Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. pismo zgłaszające kandydata do Konkursu (zgodnie z p. 3 § 1 Regulaminu);
 2. kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru);
 3. jeden egzemplarz pracy;
 4. streszczenie pracy (maks. 6 stron);
 5. kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora oraz przyznanie wyróżnienia;
 6. kopie recenzji;
 7. spis publikacji kandydata
 8. ewentualnie inne niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu, użytkownika 
  urządzeń/oprogramowania).

Dokumenty z p. 3-7 powinny być dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej.

   
Biuro  Fundacji:
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel: +48 22 234 79 10
e-mail:  a.czarnecka@ire.pw.edu.pl

Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne - logo

Patronami medialnymi Konkursu są:  Polskie Radio S.A. oraz miesięcznik  Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.