Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

08cze, 2020

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki. Uroczyste podpisanie miało miejsce 5.06.2020 r. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, zaś z upoważnienia JM Rektora PW podpisu dokumentów dokonał Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski. Dzięki partnerstwu studenci i pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej zyskają dostęp do najnowszej technologii opartej na AI, w tym do sztandarowego rozwiązania firmy – Huawei Atlas. Umowa obejmuje także rozpoczęcie prac przygotowawczych mających na celu stworzenie wspólnego laboratorium badawczego.