Dofinansowanie grantów przez NCN oraz grant rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego

23maj, 2019

Dwa projekty badawcze, w których uczestniczą pracownicy IRiTM otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu NCN – OPUS 16.

“Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI”, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, zespołem z IRiTM będzie kierował prof. Piotr Bogorodzki.

“Korelacje pomiędzy właściwościami elektromagnetycznymi i magnetosprężystymi cienkich warstw ferromagnetycznych”, kierownik grantu: prof. dr hab. Jerzy Krupka (IMiO), kierującym zespołem w IRiTM będzie dr hab inż. Bartłomiej Salski.

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej, którego opiekunem jest dr inż. Krzysztof Kurek otrzymało dofinansowanie Rektora PW dla grantu “Opracowanie systemu łączności z balonami stratosferycznymi z wykorzystaniem techniki radia programowalnego SDR”.