ENHANCE Conversations

14cze, 2021

Pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej zachęcamy do udziału w pierwszej publicznej debacie organizowanej przez konsorcjum ENHANCE: ENHANCE Conversations – Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid. Wydarzenie odbędzie się zdalnie 15 czerwca 2021 r. w godz. 16:00-17:30.

Eksperci i goście podejmą próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób postęp technologiczny i innowacje mogą pomóc społeczeństwom wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię i zmiany klimatyczne? W jaki sposób uczelnie techniczne mogą przyczynić się do zmian w swoim najbliższym otoczeniu i na poziomie europejskim? Jak powiązać innowacje technologiczne i społeczne?

Paneliści: prof. Maja Göpel, prof. Asgeir Tomasgard, Michał Zdziarski, Dima Yankova.

Firma “Wheelstair”, którą reprezentuje Michał Zdziarski, rozwijała się przy wsparciu Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Rezultatem inkubacji jest pierwsza wersja urządzenia, które w znaczący sposób podniesie komfort życia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Program wydarzenia i rejestracja