Wykorzystanie energii mikrofalowej w reaktorze chemicznym

13cze, 2022

Naukowcy z Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW pracują nad reaktorem chemicznym wyposażonym w inteligentne półprzewodnikowe źródło mocy mikrofalowej dla precyzyjnej kontroli procesu syntezy nanonawozu.

Zastosowanie ogrzewania za pomocą mikrofal pozwala na uzyskanie wyższej wydajności i poprawy odtwarzalności warunków reakcji w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego – mówi dr inż. Przemysław Korpas . W ten sposób możemy utrzymać wąski reżim zadanej temperatury bez lokalnych przegrzań. Jest to ważna cecha, ponieważ w przypadku syntezy nanonawozów nawet niewielkie zmiany temperatury mogą prowadzić do modyfikacji struktury i morfologii otrzymywanych nanostruktur, a tym samym ich potencjalnych właściwości odżywczych oraz poziomu przyswajalność przez rośliny – tłumaczy.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac są dostępne na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wykorzystanie-energii-mikrofalowej-w-reaktorze-chemicznym