Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

22kwi, 2021

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów.

Wniosek (w wersji elektronicznej) należy złożyć do Zespołu ds. Nauki. 

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie w 2021 roku nie mogą przekroczyć 30 tys. zł w ramach jednego projektu, a realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami