Konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW2

06lis, 2019

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW 2/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku, który umożliwia wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

W projekcie PROM PW 2 zaplanowano 74 wyjazdy i 10 przyjazdów dla 74 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 25 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Gmachu Głównym PW, pokój 234. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM