XX edycja nagród naukowych tygodnika POLITYKA

26kwi, 2022

Do 8 czerwca 2022 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców (czyli osób do ok. 35. roku życia) do 22. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2022 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 14 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2022 r.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym – może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia
i odesłanie go drogą elektroniczną do środy 8 czerwca 2022 roku na adres: stypendia@polityka.pl